Donderdag 18 Oktober

Genadiglik regverdig en standvastig

Psalm 1

As ons die eerste keer deur hierdie Psalm lees, is dit reeds duidelik dat daar twee teenpole hier beskryf word. Aan die een kant het ons die regverdiges en aan die anderkant die goddeloses. Die regverdiges is diegene wat volgens die Woord van God leef en die goddeloses is die wat geen belang het by geloof of wat enigsins in God glo nie.

En dan, aan die hand van twee baie bekende beelde, beskryf die Psalmdigter hoe hierdie mense, wat teenpole is, deur die lewe gaan. Die regverdiges is soos ’n boom wat by waterstrome geplant is en dus onwrikbaar staan en genoeg water kry om van te leef. ’n Boom wat werklik LEEF. Aan die anderkant is die goddeloses soos kaf, die los doppie om ’n koringkorrel, ’n niksbeduidende leegheid, wat deur die wind weggewaai word en vergaan. Hulle het niks wat hulle staande hou nie. Hulle word heen en weer rondgeslinger en verdwyn in die niet.

Ons is in Christus geregverdig voor God. Ons is deur genade soos ’n boom wat by waterstrome geplant is en wat vasstaan, omdat God ons Rots en ons toevlug is. Ons het ’n voortdurende stroom lewende water wat ons voed, naamlik die Woord van God. Ons staan vas in die fondament van geloof. Niks kan ons daarvan losmaak nie. Niks kan ons skud nie. Niks kan ons onderkry nie. Ons is waarlik gelukkig om in Christus regverdiges te wees. So moet ons leef, so moet ons staan, so moet ons vrugte dra.

Ds. Dirk van Rooyen, Rustenburg